اطلاعات پروژه


نمای این مجتمع برگرفته از معماری کلاسیک و تلفیقی از سنگ و آجر میباشد که با ظرافت خاصی اجرا شده است
محاسبات سازه ای در برابر زلزله با روشهای خاص اجرایی صورت گرفته است که پایداری بسیار خوبی در مقابل حوادث طبیعی از خود نشان میدهد.

مساحت زیر بنا

مساحت کل زمین

مساحت کل زمین

330 مترمربع

دارای 6 باب واحد تجاری
سال اتمام پروژه

Mid 2019

زنبیل خرید