اطلاعات پروژه


محاسبات سازه ای در برابر زلزله با روشهای خاص اجرایی صورت گرفته است که پایداری بسیار خوبی در مقابل حوادث طبیعی از خود نشان میدهد.
سیستم نما از طراحی مدرن و ترکیب سنگ و آجر نسوز و نورپردازی میباشد که در نوع خود در این منطقه بینظیر و بسیار زیبا میباشد.
تنها مجتمع مسکونی که به هیچ عنوان از مشاعات آن جهت تامین پارکینگ استفاده نشده و چهار جهت آن دارای رمپ میباشد.

محوطه سازی000/2 متر مربع
7 عدد آلاچیق
پارکینگ و انباری

مساحت زیر بنا

300/10 مترمربع

مساحت کل زمین

000/25 مترمربع

دارای 6 باب واحد تجاری
سال اتمام پروژه

Mid 2019