پروژه ها

پروژه های ما

بهترین و مدرن ترین سازه ها

گروه ساختمانی ماروت، در طی سالیان متمادی بصورت کاملاً مستقل و سازمان یافته توانسته است پروژه های ساختمانی خود را به اجرا درآورد . با توجه به پتانسیل های موجود در گروه ساختمانی ماروت علاوه بر اجرای پروژه های ساختمانی و انبوه سازی، موجبات این مهم فراهم گردیده که درساختارمعاونت ساختمان گروه ماروت براساس تدبیرمهندسی،مطالعات و امکان سنجی های لازم پروژه هایی کاملاً اختصاصی تعریف ، طراحی و اجرا گردد . علاوه برآن مشارکت های ویژه سرمایه گذاری و ساختمان نیز از طریق این واحد پیگیری میگردد به نحوی که پروژه هایی بر اساس مشارکت با علاقمندان، سرمایه گذاران،مهندسین وشرکت های ساختمانی طراحی و اجرا می شود .

05 sample Project
February 2019
02 Arghavan Day Market
April 2019
Arghavan Day Market
01 949
March 2019
03 Photography Project
February 2019
for ThemePunch
07 Sample Project
February 2019
06 Webdesign Project
February 2019
for ThemePunch